X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور مشهد

www.pmur.ir

شهرسازی مجموعه ای از روش ها است که با بررسی کلیه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی یک شهر، روابط موجود در شهر را در قالب یک نظام هماهنگ، مدیریت و سازماندهی میکند. تلاش برای ایجاد محیطی سالم، ایمن و با کیفیت مهمترین دغدغه شهرسازی است.
متخصص شهرسازی کسی است که با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر شهر، برنامه ای مناسب برای آینده یک شهر ارائه دهد.
 
 رشد و توسعه شهرنشینی و شهرگرایی در دهه های اخیر و در پی آن بروز مسایل زندگی شهری، هدایت توسعه شهرها و مناطق پیرامون آن ها اهمیت ویژه ای یافته است. با توجه به این واقعیات، حرفه شهرسازی و تربیت متخصصین شهرسازی اهمیت می باید. آموزش در دوره مهندسی شهرسازی زمینه ای مناسب برای ساماندهی و هدایت توسعه و حفاظت و بهره بروری از منابع موجود و بالقوه محیطی در نقاط شهری را فراهم می آورد.
مهندسی شهرسازی عبارت از مجموعه آگاهی علمی، فنی در سطح آموزش های عمومی حرفه شهرسازی است. دانش آموختگان این دوره قدرت اجرایی طرح سکونتگاه های شهری و یا در حال شهری شدن را در چارچوب آموزش ها، آگاهی ها و مهارت های علمی- فنی خواهند داشت.

این وب سایت در زمستان 1393 ایجاد گردید و متعلق به دانشجویان و اساتید شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد بوده و هدف از آن اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط، برقراری ارتباط نزدیک تر میان اساتید و دانشجویان و برخورداری از نقطه نظرات مراجعین محترم می باشد.